Systemen

Ieder mens maakt deel uit van verschillende systemen. Een systeem is niet meer of minder dan een groep mensen waar je op de één of andere manier bij hoort. Wij zijn allemaal met onze familie verbonden, met onze vrienden, met ons werk en ga zo maar door. Elk systeem heeft bepaalde -ongeschreven- regels die het gedrag van de leden beïnvloeden. Van sommige regels zijn wij ons bewust, maar van de meeste niet. Deze diepere systemische laag kent zijn eigen dynamieken en is van grote invloed op de gedrags- en psychologische laag. Dit wordt wel eens vergeleken met de onderstroom, die een heel andere werking kan hebben dan de golven aan de oppervlakte, maar ons ondertussen wel meevoert.

Om de onbewuste werking van het systeem zichtbaar te maken kan een opstelling worden gedaan. Voor enkele belangrijke onderdelen van het systeem van de vraagsteller worden representanten gekozen. Deze worden door de vraagsteller in de ruimte geplaatst. De representanten hebben onbewust toegang tot het wetende veld. Door de manier waarop de representanten zich gedragen wordt het innerlijke, onbewuste beeld van de vraagsteller zichtbaar.

Wij vinden het belangrijk dat deze bewegingen en uitingen met mildheid en respect voor de grenzen van de vraagsteller gevolgd worden. Zo blijft de opstelling afgestemd op wat op dat moment passend is voor de vraagsteller.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com