Ruppert

In plaats van uit te gaan van een probleem, kan ook gewerkt worden met het opstellen van een verlangen. Voordeel hiervan is dat er niet te lang stil gestaan wordt bij de oorzaak, maar de aandacht direct naar de oplossing gaat. Alleen al het formuleren van het verlangen kan een begin van een beweging in gang zetten.

Deze manier van opstellen is ontwikkeld door Franz Ruppert. Hij heeft het systemische werk van een theoretische basis voorzien. Belangrijk daarbij is het omgaan met trauma’s. Volgens deze theorie wordt door een trauma een deel van de identiteit afgescheiden, omdat de omstandigheden  van het trauma zo ernstig zijn dat er niet mee te leven is. Dat zogenaamde overlevingsdeel zorgt ervoor dat er geen bewust contact meer is met het trauma, zodat de persoon ‘overleeft’. Het is echter zo dat ook als de traumatische omstandigheden zijn verdwenen, het overlevingsdeel nog altijd van – beperkende- invloed is op het gedrag.

Als vraagsteller formuleer je een zin waarmee je je verlangen aangeeft. Vervolgens stel je woorden uit deze zin op. Je kiest de woorden zelf. Elk woord blijkt te staan voor een deel van je Zelf: een traumadeel, een overlevingsdeel of een gezond deel. Op deze manier krijg je inzicht en kun je jezelf ook veranderen.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com