Hellinger

Bert Hellinger

Bert Hellinger, de grondleggger van de familieopstellingen, onderscheidt drie aspecten van het systeem: Binding, Ordening en Balans. Verstoringen in deze drie aspecten worden Verstrikkingen genoemd. In onze clip een korte uitleg.

Binding

Het aspect binding regelt heel fijngevoelig onze behoefte aan binding in de familie, in partnerschap en in het sociale leven. Tegenover onze familie hebben wij in de eerste plaats de behoefte om erbij te horen.

Ordening

Iedereen binnen het systeem heeft recht op zijn plaats, zijn positie, ook de reeds overledenen. Als er een verstoring is in de ordening kan dit bijvoorbeeld hersteld worden door het eren van de (groot)ouders. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

Dankbaarheid voor het leven dat je gekregen hebt.
Erkenning dat de ouders de groten zijn en jij de kleine.
Acceptatie van je ouders zoals ze zijn.

Balans

Het derde facet van het persoonlijk geweten is de behoefte aan balans tussen geven en nemen, aan evenwicht en compensatie. Er ontstaat in ons een schuldgevoel wanneer ons iets wordt gegeven. Wij voelen ons tegenover de gever minder en hebben een slecht geweten.

Verstrikkingen

Verstrikkingen zijn verstoringen in het familiesysteem. Enkele voorbeelden:

Er is iemand, om wat voor reden dan ook, verstoten uit de familie waardoor de verbinding is verbroken.

Er is een miskraam geweest waardoor de jongere kinderen als het ware niet meer op de juiste plek staan en de ordening van het systeem niet meer klopt.

Een kind neemt de schuld van een overleden familielid op zich, waardoor de balans van geven en nemen wordt verstoord.

In een latere generatie kan een kind het lot van deze personen op zich nemen. Ook kunnen kinderen uit liefde een deel van de last van hun ouders gaan dragen.
Verstrikkingen kunnen leiden tot verschillende psychische gedrags- en leerproblemen.

Enkele voorbeelden van opstellingen:

Contact Form Powered By : XYZScripts.com