Hellinger

Bert Hellinger, de grondleggger van de familieopstellingen, onderscheidt drie aspecten van het systeem: Binding, Ordening en Balans. Verstoringen in deze drie aspecten worden Verstrikkingen genoemd. In onze clip een korte uitleg:

Binding

familieopstellingen volgens Bert Hellinger, opstellingen met de zin van het verlangen van Franz Ruppert, systemische coaching

Het aspect binding regelt heel fijngevoelig onze behoefte aan binding in de familie, in partnerschap en in het sociale leven. Tegenover onze familie hebben wij in de eerste plaats de behoefte om erbij te horen. Doet een kind iets dat in zijn familie als goed en zinvol wordt gezien, dan voelt het zich goed en onschuldig. Het voelt dat het erbij hoort en heeft een goed geweten. Doet het iets dat in zijn familie niet aanvaard wordt, dan voelt het zich slecht en schuldig. Het riskeert uitsluiting en heeft een slecht geweten.

De angst voor uitsluiting zit diep in ons. Iemand die in vroegere tijden uitgesloten werd, riskeerde zijn leven. Belangrijk is ook te zien dat een goed of slecht geweten altijd in betrekking staat tot een referentiegroep. Het zegt in ieder geval niets over algemene principes van goed en kwaad.

Ordening

Iedereen binnen het systeem heeft recht op zijn plaats, zijn positie, ook de reeds overledenen. Als er een verstoring is in de ordening kan dit bijvoorbeeld hersteld worden door het eren van de (groot)ouders. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

wetendveld familieopstellingen Rotterdam Schiedam Zuid-Holland, systemische coachingDankbaarheid voor het leven dat je gekregen hebt.
wetendveld familieopstellingen Rotterdam Schiedam Zuid-Holland, systemische coachingErkenning dat de ouders de groten zijn en jij de kleine.
wetendveld familieopstellingen Rotterdam Schiedam Zuid-Holland, systemische coachingAcceptatie van je ouders zoals ze zijn.

Tijdens de opstelling komt dit vaak tot uiting in het spontaan maken van een diepe buiging.

Balans

Het derde facet van het persoonlijk geweten is de behoefte aan balans tussen geven en nemen, aan evenwicht en compensatie. Er ontstaat in ons een schuldgevoel wanneer ons iets wordt gegeven. Wij voelen ons tegenover de gever minder en hebben een slecht geweten.

Daardoor trachten wij, door zelf iets terug te geven, de balans te herstellen. Verstoringen ontstaan bijvoorbeeld omdat in onze maatschappij nog altijd geldt: geven is beter dan nemen. Door deze houding zorgen wij ervoor dat de anderen zich schuldig voe1en en een slecht geweten hebben tegenover ons.
Op die manier kunnenĀ  onze relaties belast worden. Het is veel gezonder een evenwichtige verhouding te vinden en zo een rijke uitwisseling mogelijk te maken. Dat komt iedereen ten goede.

Verstrikkingen

Verstrikkingen zijn verstoringen in het familiesysteem. Enkele voorbeelden:

listimage_breedEr is iemand, om wat voor reden dan ook, verstoten uit de familie waardoor de verbinding is verbroken.

listimage_breedEr is een miskraam geweest waardoor de jongere kinderen als het ware niet meer op de juiste plek staan en de ordening van het systeem niet meer klopt.

listimage_breedEen kind neemt de schuld van een overleden familielid op zich, waardoor de balans van geven en nemen wordt verstoord.

In een latere generatie kan een kind het lot van deze personen op zich nemen. Ook kunnen kinderen uit liefde een deel van de last van hun ouders gaan dragen.
Verstrikkingen kunnen leiden tot verschillende psychische gedrags- en leerproblemen.

Een beschouwing van Familieopstellingen vanuit de Humanistiek vind je hier

Enkele voorbeelden van opstellingen: