Cursus Systemisch Kijken

Magie of methode?

Misschien heb je al een paar keer een opstelling meegemaakt. Wat er gebeurt tijdens een opstelling, en de manier waarop de opstelling zich ontwikkelt, lijkt bijna magisch. Plotseling is er een keerpunt in de opstelling, moet er een keuze gemaakt worden. Waar komt die ineens vandaan? Achter de keuzes en interventies van de opsteller liggen heldere uitgangspunten. Deze cursus systemisch kijken is bedoeld voor wie meer achtergrondinformatie wil om daarmee anders te gaan kijken niet alleen naar de opstellingen, maar ook naar het dagelijks leven, naar hoe we met elkaar omgaan. Wil jezelf leren opstellingen begeleiden dan is daar een vervolgcursus Systemisch Werken voor.

Twee stromingen

We zullen in zeven bijeenkomsten het systemisch kijken nader onderzoeken. Er zijn twee grote stromingen te onderscheiden. Bert Hellinger is de grondlegger van de familieopstellingen, waarbij naar het familiesysteem wordt gekeken. De andere andere manier is gebaseerd op trauma- en hechtingstheorie. Dit is ontwikkeld door Franz Ruppert. We zullen elk van deze manieren van opstellen in drie of vier avonden onderzoeken en ervaren.

Franz Ruppert
Bert Hellinger

De cursus in vogelvlucht

In de eerste bijeenkomst onderzoeken we wat systemisch kijken eigenlijk is. En hoe je dat doet. We gaan kijken naar het leven en werk van Bert Hellinger. Zijn methode past in de fenomenologie: het zonder vooropgestelde mening alleen kijken naar wat zich aandient.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van jouw stamboom. Je maakt kennis met de drie basisprincipes binnen de familieopstellingen en onderzoekt door middel van opstellingen waar en hoe die in jouw familiegeschiedenis zichtbaar zijn.

Ook de derde bijeenkomst zal gewijd zijn aan de jouw eigen stamboom en de dynamieken die we daar in zien..

We sluiten de reeks over Bert Hellinger af met een nadere beschouwing van de drie principes. Wat gebeurt er als deze in het systeem geweld worden aangedaan of juist de liefde stroomt?

Vervolgens maak je kennis met het werk van Franz Ruppert. Je zult iets te weten komen over hoe hij tot zijn manier van opstellen is gekomen en de ontwikkeling die hij daarin heeft doorgemaakt. Tegenwoordig noemt hij zijn werk Identity-Oriented Psychotrauma Therapy, kortweg IoPT. Het thema zou je kunnen omschrijven als: “getraumatiseerd, wat nu?”

De weg naar heling

Niet alle trauma’s zijn hetzelfde. Hoe kun je herkennen wat voor soort trauma in een opstelling aan de orde is gekomen?

De laatste bijeenkomst gaat over symbiose en autonomie. Na een korte verkenning van wat die termen bij Franz Ruppert betekenen komen we tot het doel: het herkennen van constructieve symbiose en gezonde autonomie.

Informatief

De zeven bijeenkomsten van de cursus systemisch kijken worden gegeven op dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur. Elke avond worden (korte) opstellingen gedaan die bij het thema passen. Het is de bedoeling dat je aan meerdere van die opstellingen deelneemt, hetzij als vraagsteller, hetzij als representant. Omdat het belangrijk is veel opstellingen te doen en te zien hoort bij de cursus bij elke avond telkens één reguliere opstellingenavond naar keuze als representant.

In de cursus zullen we af en toe verwijzen naar literatuur. Voor Hellinger naar “Systemisch wijzer” van Siets Bakker en Leanne Steeghs. Dit boek krijg je bij de cursus.

Voor Ruppert hebben we gekozen voor “Symbiose en Autonomie” van Franz Ruppert.

De data van de voorjaarscursus 2024 zijn:

16 januari, 23 januari, 6 februari, 13 februari, 20 februari, 5 maart, 12 maart.

Het tarief voor de cursus vind je hier

Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Je kunt je hier opgeven.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com