Categorieën
binding docent - leerling gedragsstoornissen

Drukke leerling

Tijdens een opstellingenavond bij Marissa Wits deden we een korte opstelling waarbij je een representant kon vragen voor een willekeurig persoon. De representant weet niet wie hij is, en ook niet wat het thema is.

Ik koos ervoor om een leerling te laten representeren die storend gedrag vertoonde in de les, en zelf moeilijk tot leren kwam. De representant vertelde meteen over de onrust die hij voelde en wist zeker dat het niets met mij te maken had. Verder voelde het contact tussen mij en de representant goed. Het deed mij goed om op deze manier met deze leerling in contact te komen.

In de lessen die hier op volgden verbeterde het gedrag van de leerling sterk. Op een gegeven moment vroeg zij zelf of ze op een andere plek mocht zitten waar ze beter zou kunnen werken. Later kwam het zelfs voor dat zij een rustpunt in de klas was, en rustig doorwerkte terwijl anderen onrustig waren.

Voor mij als docent was dit een prachtige ervaring en een grote stimulans om verder te zoeken naar systemische interventies in het onderwijs.

Categorieën
lichaamseigenschappen

Representant voelt werkelijke lengte van degene die hij representeert

In één van de eerste opstellingen die ik tijdens mijn opleiding deed was ik het broertje van één van de medecursisten. Ik voelde me erg klein worden, niet in de symbolische zin zoals een kind kleiner is dan zijn of haar ouders, maar letterlijk. Het was een sterke ervaring die er voor zorgde dat ik na verloop van tijd pijn in mijn benen begon te krijgen.

Na afloop van de opstelling hoorde ik van de vraagstelster dat haar broertje een groeistoornis had………….

 

Categorieën
binding ordening

bewegen is soms moeilijk

Soms is het als representant moeilijk om te bewegen, ook al zou je dat graag willen omdat je de opstelling verder wilt brengen. Dat maakte ik deze week weer eens mee als representant van een vader in een gezin waarin tussen de kinderen ernstige ontwrichtende gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Ik ervoer tegelijk verschillende heftige gevoelens van woede, schaamte en onmacht. Pas toen de vraagsteller duidelijk haar verlangen uitsprak om dichter bij elkaar te komen kon ik, heel, langzaam en voorzichtig, naar haar toe bewegen. Tegelijk voelde ik letterlijk de beklemming uit mijn kaken wegtrekken die me eerder het spreken over wat was voorgevallen onmogelijk maakten. Hoewel er nog veel moest gebeuren voelde deze voorzichtige beweging toch als een hoopvol nieuw begin!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com