Categorieën
binding ordening

Systemische intervisie

In het kader van de Werkplaats Inclusiviteit zijn we begonnen met een serie intervisiemiddagen voor collega’s van de Lero, en binnenkort waarschijnlijk van IVG. De eerste middag zijn twee cases aan de orde gekomen. De eerste met als thema “er bij horen” , de tweede met onderwerp “wat is mijn plek binnen de organisatie”.
Beide vragen bleken zich goed te laten onderzoeken door het doen van een organisatieopstelling.
Voor ons leuk om te doen, voor de deelnemers volgens de reacties indrukwekkend en inzichtgevend.

Categorieën
binding Ruppert

abstractie representeren

Het komt bij opstellingen regelmatig voor dat je geen persoon representeert, maar een abstract begrip. Dat kan  bij voorbeeld “geluk” zijn, of “tijd”, of “een last”. Onlangs mocht ik in een opstelling die Selma begeleidde “een blokkade” representeren. Ik stond meteen tussen de vraagsteller en het verlangen, daarmee letterlijk voorkomend dat de vraagsteller contact met het verlangen zou maken. Naar de vraagsteller voelde ik me groot en overweldigend sterk, maar toen ik voorzichtig naar het verlangen keek voelde ik me kleiner worden en veranderde ik van groot en overweldigend sterk naar klein en overweldigend verdrietig. Daarop volgde een proces waarin de vraagsteller langzaamaan contact kon maken met haar verdriet, tot het niet meer overweldigend was, maar er ook een mooie onderlaag van doorgegeven liefde vanuit de voorouders tevoorschijn kwam. De vraagsteller kon daarop mooi contact maken met haar verlangen en de opstelling eindigde met een prachtige stilte.

Het hoeft dus lang niet altijd zo te zijn dat uit een opstelling heel precies duidelijk wordt wat zo’n abstractie voorstelt. Het kan genoeg zijn om het bijbehorende gevoel naar boven te halen.

Categorieën
binding docent - leerling

Leerling basisschool

Soms blijkt bij een opstelling ook dat de leerkracht niet direct actie kan ondernemen omdat er onvoldoende binding is tussen de leraar en de leerling. Bij deze opstelling was een leerling zo overweldigd door de eigen emotie dat zij de leerkracht niet goed kon zien. Er leek van de ouders geen toestemming te zijn om helemaal op school aanwezig te zijn. Wat wel mogelijk was, was het opstellen van “steun”. Dit vond zij prettig. Na enige tijd ging de representant over in de opa van het meisje en mocht hij zijn hand op haar schouder leggen. Nog later kon hij rechts achter haar gaan staan.

Op deze manier kan een kind toch gesteund worden zonder dat de leerkracht direct iets hoeft te doen. Als suggestie werd meegegeven  met de klas een systemische oefening te doen, waarbij alle leerlingen zich iemand voorstellen uit de familie die hen steunt.

Categorieën
binding docent - leerling gedragsstoornissen

leerling die docent uitdaagt

Een andere één op één opstelling waarbij iemand representant was voor een leerling liet zien dat een opstelling een groot effect kan hebben op het gedrag van een leerling en op de verhouding tussen docent en leerling. In dit geval ging het om een leerling met een moeilijke thuissituatie, vooral met de vader. Als mannelijke docent had ik het gevoel dat hij mij concstant uitdaagde om mijn vertrouwen in hem te testen. In de opstelling realiseerde de representant zich dat dit gedrag weinig of niets met mij als docent te maken had. De eerstvolgende les kreeg ik van deze leerling toen hij de les binnenkwam een high five! De verhouding was van de ene op de andere dag volkomen veranderd.

Categorieën
binding docent - leerling gedragsstoornissen

Drukke leerling

Tijdens een opstellingenavond bij Marissa Wits deden we een korte opstelling waarbij je een representant kon vragen voor een willekeurig persoon. De representant weet niet wie hij is, en ook niet wat het thema is.

Ik koos ervoor om een leerling te laten representeren die storend gedrag vertoonde in de les, en zelf moeilijk tot leren kwam. De representant vertelde meteen over de onrust die hij voelde en wist zeker dat het niets met mij te maken had. Verder voelde het contact tussen mij en de representant goed. Het deed mij goed om op deze manier met deze leerling in contact te komen.

In de lessen die hier op volgden verbeterde het gedrag van de leerling sterk. Op een gegeven moment vroeg zij zelf of ze op een andere plek mocht zitten waar ze beter zou kunnen werken. Later kwam het zelfs voor dat zij een rustpunt in de klas was, en rustig doorwerkte terwijl anderen onrustig waren.

Voor mij als docent was dit een prachtige ervaring en een grote stimulans om verder te zoeken naar systemische interventies in het onderwijs.

Categorieën
binding ordening

bewegen is soms moeilijk

Soms is het als representant moeilijk om te bewegen, ook al zou je dat graag willen omdat je de opstelling verder wilt brengen. Dat maakte ik deze week weer eens mee als representant van een vader in een gezin waarin tussen de kinderen ernstige ontwrichtende gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Ik ervoer tegelijk verschillende heftige gevoelens van woede, schaamte en onmacht. Pas toen de vraagsteller duidelijk haar verlangen uitsprak om dichter bij elkaar te komen kon ik, heel, langzaam en voorzichtig, naar haar toe bewegen. Tegelijk voelde ik letterlijk de beklemming uit mijn kaken wegtrekken die me eerder het spreken over wat was voorgevallen onmogelijk maakten. Hoewel er nog veel moest gebeuren voelde deze voorzichtige beweging toch als een hoopvol nieuw begin!

Last updated by at .

Contact Form Powered By : XYZScripts.com