Categorieën
binding ordening

bewegen is soms moeilijk

Soms is het als representant moeilijk om te bewegen, ook al zou je dat graag willen omdat je de opstelling verder wilt brengen. Dat maakte ik deze week weer eens mee als representant van een vader in een gezin waarin tussen de kinderen ernstige ontwrichtende gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Ik ervoer tegelijk verschillende heftige gevoelens van woede, schaamte en onmacht. Pas toen de vraagsteller duidelijk haar verlangen uitsprak om dichter bij elkaar te komen kon ik, heel, langzaam en voorzichtig, naar haar toe bewegen. Tegelijk voelde ik letterlijk de beklemming uit mijn kaken wegtrekken die me eerder het spreken over wat was voorgevallen onmogelijk maakten. Hoewel er nog veel moest gebeuren voelde deze voorzichtige beweging toch als een hoopvol nieuw begin!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com